Steinlegging av en uteplass med heller, naturstein eller belegningsstein er både vakkert og så godt som vedlikeholdsfri. Det forutsetter at grunnarbeidet er gjort korrekt. Anleggsgartnerne fra Anlegg og Graveservice AS legger stein på din gårdsplass og uteområde, bygger murer, setter kantstein og legger belegningsstein.

Vanlige arbeider vi utfører:

  • Tråkkheller i plen
  • Uteplasser
  • Bygge mur
  • Sette kantstein
  • Legge belegningsstein